Havenmanager

...voor écht Jachthaven management

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Functionaliteit

HavenManager functionaliteit

E-mailadres Afdrukken PDF

HavenManager software biedt vele mogelijkheden.

Haven:

 • Grafisch overzicht van uw haven en ligplaatsen
 • Onbeperkt aantal ligplaatsen invoeren en vrije keuze in ligplaats benaming en ligplaatstype (box, steiger, ankerplaats, wal)
 • Per ligplaats invoeren van lengte, breedte en diepte
 • Per ligplaats bepalen of deze verhuurbaar is aan een vaste ligplaatshouder en / of een passant
 • Per ligplaats aangeven hoeveel schepen er kunnen liggen (box is typisch 1 maar steiger kan bijvoorbeeld 10 zijn)
 • Aangeven op welke basis een ligplaatshouder of passant wordt afgerekend bij het ligplaatstype
 • Aangeven op welke wijze een externe boeking wordt afgerekend voor het ligplaatstype (Internet boeking of betaalautomaat)

Ligplaatsen worden afgerekend op basis van zogenaamde "samengestelde producten" waardoor u aan de verhuur van een ligplaats naast het verhuurbedrag ook zaken zoals toeristenbelasting, milieu belasting, elektra enzovoorts kunt koppelen en in één handeling kunt afrekenen.

Haven menu:

 • Uitgebreid zoeken op ligplaats (naam, deel naam, lengte, passanten/contracten)
 • Weergave van ligplaats naam
 • Weergave van huidig schip in ligplaats
 • Weergave van eigenaar van huidig schip in ligplaats
 • Weergave aankomstdatum en vertrekdatum van schip in de ligplaats
 • Weergave van link naar functie verblijfsregistratie en boeking om verblijfsregistratie aan te passen
 • Weergave van scheepsnaam van gecontracteerd schip
 • Weergave van eigenaar gecontracteerd schip
 • Weergave van terugkomst datum ligplaatshouder of mededeling welke was ingevoerd bij afmelden ligplaatshouder

Relaties en schepen:

 • Onbeperkt aantal relaties invoeren
 • Uitgebreid zoeken naar relaties (naam, deel naam, combinatie naam of deel naam en scheepsnaam of deel scheepsnaam, lengte/breedte schepen)
 • Relatie types bepalen (personeel, leveranciers, overheid)
 • Meerdere relatie types toekennen aan een relatie
 • Ligplaatshouders met contract zijn automatisch relatie type ligplaatshouder
 • Passanten zonder contract zijn automatisch relatie type passant
 • Relaties met schepen op een wachtlijst voor een ligplaats plaatsen
 • Efficiënt zoeken op wachtlijst gegevens bij beschikbaar komen ligplaats
 • Resultaatscherm van zoekopdracht geeft aanklikbare links voor relatie, schip en ligplaats alsmede veelgebruikte functies zoals verblijfsregistratie en schip verplaatsen
 • Uitgebreide NAW gegevens met notitieveld, telefoonnummers, email adres, bankrekeningnummer, watersport vereniging
 • Extern relatienummer in te voeren om export van gegevens en communicatie met andere software te vereenvoudigen (Exact boekhoudsoftware)
 • Onbeperkt aantal schepen aanmaken bij relatie
 • Functie in relatiescherm om factuur te maken
 • Overzicht van alle facturen in het relatiescherm behorend bij de relatie, inclusief openstaande bedragen
 • Overzicht van alle contracten van de relatie met ligplaatsen
 • Kunnen contracteren van ene ligplaats zonder schip (reserverings regeling)
 • Scheepsgegevens invullen en raadplegen
 • Lengte, Breedte, Tonnage, Mastlengte, Diepgang, Scheepstype, Europanummer
 • Aanmaak datum cq datum plaatsing op wachtlijst
 • Functies in scheepsgegevens scherm om contract aan te maken, verblijfsregistratie aan te passen of schip te verplaatsen
 • Naam eigenaar weergegeven als link en aanklikbaar om eigenaar gegevens te bekijken
 • Contractgegevens bij het schip worden weergegeven in het scherm met mogelijkheid tot doorklikken naar gegevens zoals ligplaats en contract details

Aanmaken contracten voor ligplaathouders:

 • Aanmaken van contracten tussen ligplaatshouder en ligplaats zonder schip (reserverings regeling)
 • Aanmaken van contracten tussen schip van ligplaatshouder en ligplaats
 • 4 standaard contractperioden te definieren, zoals zomer, winter, zomerjaar en winterjaar
 • 1 vrije contractperiode (minimale periode 1 dag)
 • Contracten repeteren jaarlijks tot wederopzegging voor de gekozen contractperiode
 • Onafhankelijke bepaling van startdatum contract en einddatum contract
 • 1e contractperiode volgt startdatum contract indien deze later in het seizoen ligt of gaat in op de periode datum
 • Contracten kunnen worden aangepast, verwijderd of verplaatst (ligplaatshouder wil van A01 naar A02; eenvoudige contract aanpassing)
 • Functie om standaard aanbiedingsbrief te printen (MsWord formaat)
 • Functie om definitief contract te printen (MsWord formaat)

Passanten aanmelden:

 • Zoeken en selecteren indien passant eerder is geweest
 • Vastlegging van scheeps- en relatiegegevens (versimpelde informatie voor snelle afhandeling, uitbreiding mogelijk)
 • Ligplaats toekennen aan passant en boeking financieel afhandelen (direct of doorzetten naar kassa functionaliteit voor aanvullende producten)
 • Passant aanmelden voor een periode (van tot datum)
 • Passant aanmelden met open boeking (van datum met afrekening bij vertrek)
 • Niet beschikbare of passende ligplaatsen worden niet getoond
 • Aantal volwassenen en kinderen opgeven (toeristenbelasting)
 • Prijsaanpassing selecteren indien beheerder dit beschikbaar heeft gemaakt (opslag catamaran, korting voor groepen e.d.)
 • Stagsticker printen
 • Barcode kaarten voor key processor toegangssysteem printen
 • Ligplaatshouder heeft voorrang op passant; bij eerder terugkomen van de ligplaatshouder voorziet Havenmanager in meldingen en verplaatsingen

Producten:

 • Ongelimiteerd producten aanmaken
 • Producten hebben een ingangsdatum en een einddatum (historische informatie blijft bewaard, actie producten mogelijk)
 • Interne benaming, benaming op factuur en benaming op kassa te bepalen
 • Stamgegevens prijsbepaling met eigen ingangsdatum (onbeperkt vooruit prijzen en condities vastleggen)
 • Bepalen of productprijs mag worden aangepast bij verkoop (kortingsregeling hanteren, prijs overschrijven, kortingsregeling aanpassen)
 • Logging van prijsaanpassingen door medewerkers indien deze functie is gekozen
 • Bepalen calculatie (lengte schip, breedte schip, oppervlakte schip, vaste eenheid, lengte box, oppervlak box, gewicht schip, lengte mast, aantal opvarenden)
 • Bepalen vermenigvuldigingsfactor (aantal dagen, vaste eenheid)
 • Bepalen afronding
 • Toepassen enkelvoudige prijs of prijstabel bij non-lineair verloop (ankeren schepen tot 10 meter 5 euro en boven 10 meter 10 euro bijvoorbeeld)
 • Koppelen grootboeknummer
 • Bepalen BTW tarief
 • Bepalen productprijs in of exclusief BTW (kunnen in HavenManager door elkaar gebruikt worden, HavenManager zorgt voor de juiste calculatie)

Complexe producten voor afrekening ligplaatsen:

 • Maken van complexe producten, bestaand uit een of meerdere "gewone" producten
 • Bijvoorbeeld ligplaats tarief passant inclusief toeristenbelasting en milieuheffing (3 producten in 1 complex product)

Kassa en facturatie functie:

 • Weergave van alle verwerkbare producten
 • Beschikbaarheid van snelkeuze knoppen (enkel klik)
 • Weergave van aangeslagen producten met mogelijkheid per productregel te corrigeren
 • Invoeren van aantal
 • Overschrijven van de standaard prijs indien dit is geactiveerd (deze handeling wordt op login naam gelogd)
 • Weergave totaal bedrag en BTW bedragen
 • Kiezen van periode voor prijshantering (voor het winterseizoen al de voor de winter vastgelegde prijzen kunnen hanteren)
 • Facturen krijgen automatisch een F nummering en passanten afhandeling + kassabonnen krijgen een  nummering
 • Jaartal verwerking in het factuur of bonnummer met automatische overgang bij het nieuwe jaar
 • Selectie mogelijkheid van scheepsgegevens, boeking en contract (voor producten die worden afgerekend op bijvoorbeeld scheepslengte)
 • Producten die op basis van scheeps, ligplaats of contractgegevens worden bepaald worden alleen weergegeven als de basis geselecteerd is
 • Mogelijkheid plaatsen van commentaar op de factuur
 • Werkbonnen creëren (zonder factuurnummer) en opslaan voor latere verwerking of toevoeging producten
 • Rekeningfacturen aanmaken
 • Contant facturen aanmaken
 • Wisselgeld scherm
 • Keuze printen factuur, bon of niet printen
 • Oneindig aantal deelbetalingen accepteren, eventueel via verschillende betaal methodes (deels contant, deels op rekening)

Overzichtslijsten:

 • Elke lijst is oproepbaar op het scherm en printbaar
 • Elke lijst bevat links om door te klikken naar detail informatie en/of bevat functies die direct kunnen worden uitgevoerd
 • Lijst vrije ligplaatsen (voor passanten, met melding terugkomst datum ligplaatshouder of melding opmerking)
 • Lijst aankomende schepen
 • Lijst vertrekkende schepen
 • Lijst aanwezige passanten zonder vertrekdatum (open boekingen)
 • Lijst te verplaatsen schepen (bijvoorbeeld schepen van passanten bij eerdere terugkomst ligplaatshouder)
 • Lijst schepen in haven zonder boeking of contract (kortom schepen waarvoor niet betaald is)
 • Lijst schepen zonder toegewezen ligplaats
 • Lijst ligplaatsen beschikbaar voor contract
 • Lijst met overzicht van alle contracten
 • Lijst met dubbel gecontracteerde ligplaatsen
 • Wachtlijst
 • Lijst met alle producten en geldende tarieven
 • Mailinglijsten
 • factuuroverzichten

Financieel:

 • Facturen zoekscherm
 • Afsluiting van de kassa maken op basis van ingelogde medewerker
 • Afsluiting op elk moment, tijd vastgelegd op de seconde en per betaalmethode
 • Oproepen en printen afsluitings overzicht
 • Afsluitingsoverzicht biedt links naar detail informatie

Export mogelijkheden:

 • HavenManager biedt de mogelijkheid vele rapporten zelf op te stellen door middel van de rapport generator

Koppelingen en boekingen via Internet:

 • Webservice beschikbaar voor koppeling met liggeld betaalautomaat van Seijsener
 • Webservice beschikbaar voor elektronische verwerking Internet boekingen
 • Webservice en .Net software voor afhandeling barcode toegangscontrole systeem van Key Processor
 • Diverse koppelingen mogelijk uitwisseling financiële pakketten

Printen:

 • Standaard gebruik van de mogelijkheden voor printen vanuit de webbrowser
 • Automatisch printen met behulp van HavenManager Print Processor (meerdere printopdrachten in een keer)

 

 

 

Online

We hebben 2 gasten online

Banners van gebruikers

Banner

Steun ook

Banner